first fixed slider

Posvećeni zelenoj lepoti za više nas

Kao vodeća svetska robna marka u domenu prirodne lepote, imamo mogućnost da pozitivno utičemo u vidu predvodnika na putu prema održivoj lepoti koja je svima pristupačna.
 

02 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE1 JUN23
03 DMI Garnier Green Beauty SOLSO Icon Landing Page Inter May2023

Više solidarnosti i inkluzivnosti

U sklopu svojih programa solidarnog pribavljanja sirovina i partnerstva sa organizacijom Plastics For Change (Plastikom do promene) osnažujemo 1431 zajednicu. Obavezali smo se da do 2025. godine osnažujemo 1500 zajednica.

SAZNAJ VIŠE

Green Sciences (Zelene nauke) i formule

U 2022. godini, naše formule su dostigle stepen od 82% biorazgradivosti*. 63% naših sastojaka je biološkog porekla ili dobijeno iz minerala kojih ima u izobilju.
Do 2025. godine, nastavićemo da izrađujemo nove ugledne formule visoko efikasne za vašu kosu i kožu, koje pokreću Green Sciences (zelene nauke), kao što su biotehnologije.
*Prema OECD 301 ili na osnovu ekvivalentnih ispitivanja.

SAZNAJ VIŠE

04 DMI Garnier Green Beauty Greener science icon Landing Page Inter May2023
05 DMI Garnier Green Beauty Recycled vicon Landing Page Inter May2023

Više ambalaže od recikliranih materijala i ambalaže podobne za reciklažu

U 2022. godini, zahvaljujući korišćenju reciklirane plastike, uštedeli smo 15.800 tona plastike koja bi se po prvi put koristila. 83% naše PET plastike potiče od recikliranih materijala. 
Do 2030. godine, svi naši proizvodi biće izrađeni od 100% reciklirane plastike i biće 100% podobni za reciklažu, ponovno punjenje ili ponovnu upotrebu.

SAZNAJ VIŠE

Više izvora obnovljive energije

Od 2005. godine, naši pogoni i distributivni centri smanjili su potrošnju vode za 55% i količinu emisija CO2 za 82%. 
Do 2025. godine, 100% naših industrijskih pogona koristiće obnovljive izvore energije.

SAZNAJ VIŠE

06 DMI Garnier Green Beauty Renewable icon Landing Page Inter May2023
07 DMI Garnier Green Beauty Cruelty icon Landing Page Inter May2023

Sa odobrenjem organizacije Cruelty Free International

Sve Garnier proizvode zvanično je odobrila organizacija Cruelty Free International u okviru programa Leaping Bunny, vodeća organizacija koja radi na okončanju sprovođenja ispitivanja na životinjama.  

SAZNAJ VIŠE

Izveštaj o napretku u pogledu održivosti za 2023. godinu

Da biste saznali više o našem delovanju, javno smo objavili svoj četrvrti Izveštaj o održivosti u kome donosimo trasparentne informacije o svojoj poslovnoj praksi.

09 BP MODULE3

Označavanje u pogledu ekološkog i socijalnog uticaja

Saznajte kakvi su ekološki i socijalni uticaji vaših omiljenih Garnier proizvoda za negu kose kako biste mogli da donosite znatno održivije odluke.

SAZNAJ VIŠE

first fixed slider
11 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE11 JUN23

Plastics For Change

Od 2020. godine, Garnier je u partnerstvu sa organizacijom Plastics for Change kako bi plastični otpad koristio kao resurs u cilju rešavanja socijalnih pitanja, prikupljanja i recikliranja plastičnog okeanskog otpada u Indiji, pri čemu neformalnim sakupljačima otpada i njihovim porodicama omogućava da poboljšaju svoje životne prilike.

Rad na zaštiti okeana od najvećih izazova današnjice

Od 1986. godine, posredstvom neprofitne organizacije International Coastal Cleanup®, dobrovoljci su prikupili više od 162.000 metričkih tona smeća sa plaža i vodenih puteva širom sveta.

POSETI OCEAN CONSERVANCY

12 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE12 JUN23
13 DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE13 JUN23

Uspeli smo!

Od 2019. godine, Garnier se s ponosom udružio sa organizacijom Ocean Conservancy da okupi potrošače i zaposlene širom sveta u očuvanju morskih ekosistema. Do sada, tokom ovih dana čišćenja, 804 učesnika širom sveta prikupilo je više od 60,6 tona otpada sa plaža i vodenih puteva.

POSETI PLASTICS FOR CHANGE

first fixed slider

Više solidarnosti i inkluzivnosti

U 2022. godini, svojim akcijama smo ojačali 1431 zajednicu širom sveta. Do 2025. godine, 1500 zajednica će biti u sastavu našeg programa solidarnog pribavljanja sirovina.

NAJČEŠĆA PITANJA

Kako Garnier pomaže poljoprivrednicima?

Program solidarnog pribavljanja sirovina omogućava ljudima koji su uobičajeno isključeni sa tržišta rada da dobiju posao i steknu održive prihode. Posvećeni smo primeni poštenih trgovačkih praksi u svom lancu snabdevanja, kroz nastojanje da podržimo i ojačamo poljoprivrednike i radnike i pomognemo im da unaprede svoje prihode i poboljšaju svoje životne prilike. Takođe nudimo obuku kako bismo unapredili njihove veštine u poljoprivredi i pružili im najnovija saznanja o organskoj zemljoradnji.


Kako Garnier pomaže lokalnoj privredi?

Olakšavamo pristup zdravstvenim uslugama ili mehanizmima socijalne zaštite za svoja brojna mala gazdinstva. U 2022. godini, naš program solidarnog pribavljanja sirovina omogućio je 1431 zajednici koja se suočava sa socijalnim ili finansijskim problemima da dođu do posla ili da zadrže posao i pravične prihode. Takođe smo sklopili partnerstva sa NVO kako bismo pomogli u jačanju zajednica kroz društveno odgovorne programe ili programe „solidarnog” pribavljanja sirovina širom sveta.

Green Sciences (Zelene nauke) i formule

U 2022. godini, 63% naših sastojaka bili su biološkog porekla, dobijeni iz minerala kojih ima u izobilju ili iz kružnih procesa, a naše formule su dostigle stepen od 82% biorazgradivosti*. Do 2030. godine, 95% sastojaka biće biološkog porekla, dobijeno iz minerala kojih ima u izobilju ili iz kružnih procesa. *Prema OECD 301 ili na osnovu ekvivalentnih ispitivanja.

ČESTA PITANJA

Šta označava održivo pribavljanje sirovina?

Prilikom izbora svojih dobavljača, Garnier uzima u obzir etička pitanja, uticaj na životnu sredinu i socijalne faktore. Želja nam je da se naši sastojci proizvode i žanju na odgovoran i održiv način. Ovim su obuhvaćeni zemljoradnici, korišćena zemlja, poljoprivredne prakse, lokalne zajednice i mnogi drugi aspekti pribavljanja sirovina. 


Zašto je važno održivo pribavljanje sirovina? 

Garnier smatra da je održivo pribavljanje sirovina važno budući da nam je cilj da se pobrinemo da se naši obnovljivi materijali izdašno obnavljaju, pospešujući time biodiverzitet i smanjujući uticaj na klimatske promene. 


Kako možemo da zaštitimo biodiverzitet?

Kroz programe poput našeg Respectful Bee Welfare Program, Garnier održivo pribavlja sirovine u vidu svih svojih sastojaka koji se dobijaju od pčela posredstvom mreže odgovornih pčelara i dobavljača. Još jedan primer jeste naš projekat solidarnog pribavljanja sirovina, koji je sproveden 2019. godine, u saradnji sa kompanijama Pronatura i MexiAloe. Dopirući do 56 korisnika u 4 sela u 2022. godini, ovaj program pomaže porodicama da usvoje prakse organske poljoprivrede, obuhvatajući inicijative za očuvanje biodiverziteta na zaštićenim rezervatima koji okružuju njihova gazdinstva.


Koju strategiju nabavke iz održivih izvora primenjuje Garnier?

Cilj nam je nabaviti 100% obnovljivih sastojaka iz održivih izvora do 2022. godine. Potpuno smo predani zaštiti biološke raznolikosti i planeta, koristeći zelenu znanost kako bismo našim potrošačima pružili jednako visoke rezultate, istovremeno osiguravajući da je svaki Garnierov proizvod održiviji. Danas više od polovice sastojaka Garniera dolazi iz obnovljivih izvora, a cilj nam je do 2025. godine imati 100% obnovljivih sastojaka iz održivih izvora.
Takođe, prioritet za ambalažu nam je nabavka iz održivih izvora. 100% naših kartonskih kutija i uputstava za upotrebu proizvoda od papira 2019. godine imali su sertifikat o održivom upravljanju šumama. 


Kako Garnier postaje zeleniji?

99% naših novih proizvoda imaju unapređen socijalni i ekološki otisak. 
Od 2005. godine, dostigli smo smanjenje od 82% emisija CO2* u svojim industrijskim pogonima, uz proizvodnju 95% više proizvoda. Svakodnevno pribavljamo sve više prirodnih sirovina na održiv način, a u okviru svih naših kategorija proizvoda osmišljavamo formule organskog porekla. U 2022. godini, unapredili smo visoku efikasnost proizvoda u svojim fabrikama i smanjili korišćenje po prvi put proizvedene plastike u okviru ambalaže.
*OPSEG 1 I 2 – ZASNOVANI NA TRŽIŠTU ZA ROBNU MARKU GARNIER 


Šta su Green Sciences (Zelene nauke)?

Zelene nauke (Green Sciences) pokrivaju celokupno naučno znanje, obuhvatajući transformaciju prirodnih sirovina u prirodne sastojke visoku efikasnost kroz procese kao što su ekstrakcija ili fermentacija, na održiv način kojim se iskazuje poštovanje prema životnoj sredini. Garnier koristi najnovija saznanja iz prirodnih nauka da oslobodi snagu prirode kroz svoje održive proizvode velike učinkovitosti. Trenutno koristimo vitamin Cg i hijaluronsku kiselinu koji potiču iz zelenih nauka. 


Šta je to zeleno uzgajanje? 

Poljoprivredne prakse koje podstiču proizvodnju prirodnih sirovina na način kojim se štite ekosistemi i smanjuje uticaj na životnu sredinu. To bi moglo označavati korišćenje manje vode, smanjivanje emisija ugljenika i smanjivanje otpada. 


Kako održavati lepotu na način koji je odgovoran? 

Kroz otkrivanje porekla svojih sastojaka počevši od 2017. godine, Garnier je bio pionir u pokretu transparetnosti. U junu 2020. godine, pokrenuli smo postupak označavanja svojih proizvoda uz informacije o uticaju na životnu sredinu i socijalnom uticaju, kako bismo potrošačima pomogli da donose održivije potrošačke odluke. 
Svakodnevno koristimo sve više sastojaka prirodnog porekla koji su održivi, uz formule prirodnog porekla u svim kategorijama naših proizvoda, obuhvatajući našu novu organsku ponudu. Unapredili smo performanse svojih fabrika u pogledu održivosti i smanjili upotrebu plastike koja se po prvi put koristi u ambalaži uz povećanje recikliranog sadržaja koji je u njoj zastupljen. 
Naša strategija zelenije lepote će nam omogućiti da ostvarimo dodatni napredak kroz sveobuhvatan proces, od početka do kraja, u pristupu lepoti. Ovo obuhvata posvećenost unapređenju uticaja naših proizvoda kroz njihov životni ciklus, pomoć u očuvanju prirodnih resursa, iskorišćavanje čiste energije i sprečavanje otpada.


Šta znači „ekološki osmišljena formula”? 

Kroz proces procene životnog ciklusa, naše laboratorije već dugi niz godina mere uticaje naših proizvoda na životnu sredinu. Usredsređeni smo na poboljšanje biorazgradivosti naših formula, smanjenje našeg otiska u potrošnji vode i manji uticaj naših proizvoda na vodenu sredinu.

Više ambalaže od recikliranih materijala i ambalaže podobne za reciklažu

U 2022. godini, 15.800 tona plastike koja bi se po prvi put koristila nije proizvedeno zahvaljujući korišćenju reciklirane plastike u bočicama kao što su boce zapremine < 400 ml za micelarnu vodu u Evropi, boce za šampone i regeneratore Fructis u Evropi, a koje su sve 100% izrađene od reciklirane plastike. 83% naše PET plastike potiče iz recikliranih materijala. Do 2030. godine Garnier ima za cilj da sva ambalaža bude izrađena 100% od reciklirane plastike, čime se neće proizvesti 40.000 tona plastike koja bi po prvi put bila korišćena.

ČESTA PITANJA

Koja vrsta plastike se može reciklirati? 

Najveći deo plastike koju Garnier danas koristi u svojim ambalažama jeste PET (polietilen tereftalat), PP (polipropilen) i PE (polietilen). Ovi materijali se mogu reciklirati i iznova koristiti više puta i predstavljaju plastične materijale koji se najviše recikliraju u svetu. 
PCR (reciklaža nakon potrošnje) plastika se reciklira iz plastičnog otpada dobijenog iz potrošačkih proizvoda. Garnier se obavezao da će do 2030. godine koristiti 100% PCR plastike biološkog porekla. Garnier smatra da je naša odgovornost u podizanju opšte svesti o tome koji delovi naših proizvoda mogu da se recikliraju. Izradili smo video zapise i priručnike o različitim vrstama plastike i različitim tokovima reciklaže.


Kako Garnier smanjuje upotrebu plastike? 

Svoju strategiju u pravcu dostizanja ekološki dizajnirane ambalaže zasnovali smo na 4 stuba: korišćenje recikliranih materijala, ponovnom projektovanju i inovacijama, ponovnoj upotrebi i recikliranju.

 • Inovacije
  Neke od naših inovacija koje se svode na smanjene upotrebe plastike na koje smo najponosniji obuhvataju šampon Ultra Doux Solid, vrhunsko rešenje „bez ikakvih plastičnih materijala”, koji je predstavljen 2020. godine, a njegova ambalaža je 100% izrađena od kartona sa sertifikatom FSC.  U 2022. godini, kompletna ponuda šampona Ultra Doux je prepakovana: razvili smo nove boce koje se iznova mogu puniti, koje su lakše i stabilnije i koje imaju poklopac koji se skida i širi otvor. Osim toga, izradili smo vrećice sa sadržajem za ponovno punjenje za naše legendarne mešavine u kojima se koristi 73% manje plastike nego u bocama. U 2022. godini, u Evropi smo obnovili micelarnu vodu za čišćenje kože uz bočice koje su 100% izrađene od reciklirane plastike*, smanjujući godišnje 2.218 tona plastike koja bi se po prvi put koristila**. Nastavićemo da koristimo održive i inovativne tehnologije kroz lansiranje prve flašice za micelarnu vodu All-In-1, koja je 100%  izrađena od PET plastike* iz plastičnog otpada koji prethodno nije bilo moguće reciklirati***.

 • Postojeći proizvodi
  Cilj nam je da smanjimo količinu plastike koja se koristi u ambalaži i zamenimo je plastikom koja se može reciklirati ili recikliranom plastikom umesto da upotrebljavamo plastiku koja se po prvi put koristi. U tom smisli, potrebni su nam veliki, po mogućstvu lokalni, izvor za reciklažu nakon potrošnje i drugi izvori održivih materijala. Kroz neposredno partnerstvo sa našim dobavljačima ambalaže i proizvođačima plastike, razvijamo robusne izvore snabdevanja za PCR, sa ciljem da do 2030. godine dostignemo zastupljenost od 100%. 

 • Ušteda
  U 2022. godini, sopstvenim korišćenjem reciklirane plastike uštedeli smo 15.800  tona plastike koja bi se po prvi put koristila. Do 2030. godine, svi naši proizvodi biće izrađeni sa 0% udela plastike koja bi se po prvi put koristila, a svu našu ambalažu biće moguće reciklirati, ponovo koristiti ili će moći da se kompostira, čime će se godišnje uštedeti 40.000 tona plastike koja bi po prvi put bila korišćena.

 • Zajednica
  Sklopili smo partnerstvo sa NVO Plastics for Change i recikliraćemo tone plastike i sakupljačima otpada ćemo obezbediti stabilne prihode i pristup socijalnim uslugama u Indiji. Svoj prvi centar za prikupljanje plastike otvorili smo 2022. godine u Šenaiju u Indiji. Takođe smatramo da je naša odgovornosti da potrošače podstičemo da recikliraju. Na ovaj način, smanjićemo dotok plastike u životno okruženje. 
  *100% u Evropi od oktobra 2022. godine za bočicu od 400 ml i manje zapremine; sa izuzetkom poklopca, koloranata i aditiva 
  **Na osnovu količina proizvedenih u 2022. godini
  ***Smatra se izgubljenim resursom jer nije uzet u obzir postojećim tokovima za reciklažu 

Kako recikliramo plastiku?

Plastika koju je moguće reciklirati se prikuplja, čisti i sortira prema vrsti plastike. Zatim se usitnjuje, pere, topi i preoblikuje u pelet ili granule. Ova plastika u obliku granula se koristi za izradu nove ambalaže.
Garnier je razvio novu PET plastičnu bocu u kojoj je 100% zastupljena reciklirana plastika ili ona koja se može reciklirati, kako bi u nju smestio svoj najprodavaniji preparat Micellar Water i to korišćenjem revolucionarne tehnologije beskrajno moguće reciklaže Loop Industries. 


Kako ponovno koristiti ambalažu?

Garnier je posvećen podsticanju sistema ponovne upotrebe i ponovnog punjenja, kroz proces lansiranja novih partnerstava i modela. Obratite pažnju na naše ekološko pakovanje preparata Ultra Doux sa mogućnošću ponovnog punjenja. 


Šta je to plastika koja se po prvi put koristi? 

Plastika koja se po prvi put koristi (engl. virgin plastic) predstavlja prvi put proizvedenu plastiku koja prethodno nikada nije korišćena u proizvodima ili procesima. Pogoni za reciklažu preuzimaju po prvi put proizvedenu plastiku koju su odbacili potrošači i koriste je u vidu sirovina. Garnier ima za cilj da godišnje spreči proizvodnju 40.000 tona plastike koja bi se po prvi put upotrebljavala. Do 2030. godine iznova ćemo osmišljavati naše ambalaže tako da mogu da se ponovo koriste, recikliraju ili da se kompostiraju. Do ove godine, svi naši proizvodi biće izrađeni bez ikakve plastike koja bi se po prvi put upotrebljavala, a umesto toga ćemo koristiti 100% plastike koja potiče od potrošača (PCR) ili plastike biološkog porekla. 


Kako Garnier smanjuje težinu svoje ambalaže? 

Garnier je posvećen smanjenju težine i veličine pakovanja kroz ponovno dizajniranje zatvarača i plastičnih boca, smanjenje veličine vrećica i uklanjanje obloga sa vrećica. Takođe sprovodimo inovacije u pravcu nove ambalaže u kojoj nema plastike i tražimo nove alternative kojima će se zameniti formati za jednokratnu upotrebu.
Smanjenjem težine naše plastične ambalaže, u 2022. godini uštedeli smo 15.813 tona plastike koja bi se po prvi put koristila. Nastavićemo da smanjujemo težinu svoje plastične ambalaže, dok 2030. godine ne dostignemo uštedu od 40.000 tona plastike.

Više obnovljivih izvora energije

Tokom poslednjih 17 godina, za 55% smo smanjili potrošnju vode u svojim industrijskim pogonima i za 82% emisije CO2. Do 2025. godine, naši industrijski pogoni će 100% koristiti obnovljivu energiju

ČESTA PITANJA

Kako smanjiti emisije CO2?

Sva naša postrojenja neprekidno rade na smanjenju emisija ugljenika povećanjem energetske efikasnosti kroz bolje projektovanje izgradnje pogona i izolacije, kao i kroz korišćenje energetski efikasnih tehnologija za industrijske procese i konačno lokalnim pribavljanjem brojnijih izvora obnovljive energije.
Ovakva nastojanja su dovela do toga da svoj ugljični otisak smanjimo za 82% u vremenskom periodu 2005–2022. godine. Međutim, naš cilj je da sva naša industrijska postrojenja do 2025. godine koriste 100% obnovljivih izvora energije. To ćemo učiniti korišćenjem tehnologija koje su najbolje prilagođene svakom pogonu: biometanizacijom, solarnim panelima, energijom iz bio mase, energijom vjetra i dr. 


Kako smanjiti potrošnju energije? 

U okviru svojih proizvodnih pogona i distributivnih centara, nastavićemo da optimiziramo korišćenje energije, sa ciljem da do 2025. godine koristimo 100% obnovljivih izvora energije. 


Šta je održiva fabrika? 

Održiva fabrika jeste ona fabrika koja smanjuje svoje energetske potrebe kroz primenu pristupa energetske trezvenosti, kao i poboljšanjem energetske efikasnosti svojih pogona (zgrada, opreme, industrijskih procesa i slično) i koja koristi lokalne obnovljive izvore energije.  


Kako smanjiti potrošnju vodu? 

Garnier iznova promišlja o upotrebi vode u svim svojim pogonima kako bi u značajnoj meri smanjio industrijsku potrošnju vode. Već imamo tri fabrike sa „vodenom petljom”, u kojima 100% industrijske vode koja se koristi (recimo, za čišćenje i hlađenje) potiče iz prerađene vode, reciklirane vode i ponovno korišćene vode. Za ove procese više nam nije potrebna sveža voda.
Preradom i ponovnom upotrebom visokokvalitetne vode u internoj petlji, možemo da smanjimo svoju potrošnju vode i uticaj fabrike na životnu sredinu. Naše tri „fabrike sa vodenom petljom” povećale su efikasnost svog upravljanja vodom i podstakle su druge fabrike širom sveta da razmišljaju u tom pravcu. Cilj nam je da do 2030. godine imamo 100% fabrika sa vodenom petljom. 


Kako Garnier smanjuje svoj ugljenični otisak? 

U sklopu naših neprekidnih nastojanja da smanjimo uticaj naših proizvoda na životnu sredinu, pružićemo podršku svim svojim Garnier industrijskim pogonima da u narednim godinama 100% pređu na obnovljive izvore energije.

Dodatne akcije u borbi protiv zagađenja plastikom

Od 2019. godine, zajedničkim snagama sa organizacijom Ocean Conservancy, Garnier se bori protiv zagađenja plastikom. U proteklih nekoliko godina, ova robna marka je mobilisala na hiljade zaposlenih širom sveta da uzmu učešće u Međunarodnim danima čišćenja obale u sklopu sopstvenih napora u borbi protiv zagađenja plastikom. Kako bismo pojačali svoju posvećenost, od 2020. godine, u partnerstvu sa organizacijom Plastics for Change, pomažemo zajednicu sakupljača otpada u Indiji kroz isplatu pravične naknade za prikupljenu plastiku, poboljšanje njihovih uslova rada i podsticanje recikliranja.

ČESTA PITANJA

Koje akcije će Garnier preduzeti da pomogne u zaštiti okeana? 

Da bismo postigli pozitivan uticaj izvan okvira industrije lepote, uspostavili smo partnerstvo sa organizacijom Ocean Conservancy, NVO koja više od 30 godina radi na istrebljenju plastike koja završava u okeanima. Zajedno ćemo podizati opštu svest o važnosti čišćenja okeana i plaža i podsticati naše zaposlene i potrošače da uzmu učešće u godišnjem Međunarodnom čišćenju obale organizacije Ocean Conservancy, najvećem jednodnevnom svetskom nastojanju dobrovoljaca u borbi protiv plastike u okeanima. Garnier ide i korak dalje u zaštiti okeana kroz otvaranje svog prvog Centra za prikupljanje plastičnog otpada u Indiji sa ciljem prikupljanja plastike koja završava u okeanima. Nadamo se postizanju velikog uticaja, ne samo na životnu sredinu, već i u lokalnoj zajednici. Cilj nam je da u prvoj godini prikupimo 2000 tona plastike koja završava u okeanima uz pomoć 50 ljudi koji rade u tom pogonu i 300 sakupljača otpada u lokalnoj zajednici.


Šta je zagađenje plastikom? 

U poslednjih nekoliko decenija zagađenje plastikom je postalo gorući problem. U današnje vreme godišnje se proizvede sveukupno više od 350 miliona tona plastičnih proizvoda, a samo 20% plastičnog otpada se reciklira širom sveta. Ostatak postaje otpad koji zagađuje našu životnu sredinu. Preko 75% sve proizvedene plastike u svetu u današnje vreme postaje otpad. Zagađenje plastikom nanosi štetu životu u divljem svetu i prirodnim ekosistemima i doprinosi klimatskim promenama.


Koliko je plastike u okeanima? 

Svake godine i do 12,7 miliona tona dospeva u okeane. Naučnici predviđaju da će do 2050. godine, količina plastike nadmašiti količinu riba u okeanima. Svet u celosti svakoga minuta u okean odbacuje teret koji odgovara tovaru 1 kamiona smeća prepunog plastike. (Izvor: Program UN o životnoj sredini https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Kako plastika dospeva u okeane? 

Zagađenje plastikom u našim okeanima u velikoj meri je izazvano činjenicom da ljudi nemaju mogućnost da odgovorno odbacuju svoj otpad. Umesto toga, njihov plastični otpad često dospeva u lokalne reke i tako stiže do okeana. Srž problema leži u činjenici da se najveći deo zagađenosti plastikom trenutno dovodi u vezu sa poslovnim modelima koji podstiču jednokratnu upotrebu ambalaže; pogrešnim upravljanjem otpadom zbog čega plastika završava u životnoj sredini; kao i sa lancem snabdevanja koji trenutno proizvodi pet puta više plastike koja se po prvi put koristi u odnosu na recikliranu plastiku.


Koja su dejstva plastike u okeanima?

Više od 800 vrsta morskih životinja pogođeno je zagađenjem plastikom, bilo kroz sistem svojih organa za varenje, činjenicom da se zapetljavaju u plastiku ili hemijskim zagađenjem. Plastika je uzrok uginuća miliona morskih ptica i morskih sisara, pri čemu se pojedine morske vrste usled zagađenosti okeana plastikom nalaze na ivici istrebljenja. Morska stvorenja gutaju plastiku što prouzrokuje njihove zdravstvene probleme koji se lancem ishrane šire i na veće morske životinje i na kraju i na ljude koji konzumiraju ove morske životinje. Plastika u morima takođe zagađuje vodu u okeanima, snižavajući nivoe kiseonika i utičući na opstanak morskih životinja među kojima su kitovi, delfini i pingvini. Ptice i kopnene životinje praktično su zatrpane prisustvom plastike na plažama. Ona predstavlja pretnju funkcionisanju morskih ekosistema, a mikroplastične čestice koje plutaju u okeanu su toksične za sva živa bića.


Zašto ste odlučili da uđete u partnerstvo sa organizacijom Plastics For Change?

U kompaniji Garnier smatramo da je naša dužnost da osnažujemo ljude širom sveta. Garnier je od 2008. godine posvećen programima solidarnog pribavljanja sirovina i cilj nam je da nastavimo da za sirovine pribavljamo sve više sastojaka i materijala koji stvaraju pozitivan socijalni učinak. Nadamo se da ćemo do 2025. godine osnažiti 1000 zajednica. 
Preko 3 milijarde ljudi širom sveta živi bez mogućnosti organizovanog prikupljanja otpada. To predstavlja gotovo polovinu stanovništva na planeti. Neki od najsiromašnijih ljudi na svetu prikupljaju otpad kako bi mogli da prežive. Sakupljači otpada, od kojih su mnogi žene, često žive ispod granice siromaštva i rade u užasnim uslovima. Preko organizacije Plastics For Change, Garnier podržava holistički razvoj zajednica za prikupljanje otpada u Indiji. Organizacija Plastics For Change pruža podršku obrazovanju dece, zdravstvenoj zaštiti, ishrani, finansijskom opismenjavanju i osnaživanju devojčica i žena – što su osnovni činioci za zdrave i srećne zajednice. 


Šta je plastika koja završava u okeanima? 

Plastika koja završava u okeanima definiše se kao napušteni plastični otpad koji se sakuplja u krugu od 50 km od obale i koji bi na kraju završio u okeanu pod dejstvom vetra, kiše, rečnih tokova ili plime.


Zašto otvarate centar za prikupljanje otpada u Šenaiju? 

Endrju Almak, osnivač organizacije Plastics For Change, poseduje značajno dugogodišnje iskustvo u Južnoj Aziji. Zajedno sa svojim timom, ustanovio je da je Šenai ključno područje u kome treba delovati, zbog čega smo odlučili da na tom mestu otvorimo svoj prvi centar za prikupljanje otpada. Šenai se nalazi na jugoistočnoj obali Indije, gde velike količine plastike završavaju u okeanu i na vodenim putevima. Zahvaljujući pomoći 300 sakupljača otpada nadamo se da ćemo u prvoj godini prikupiti više od 2000 tona plastike. 


Koje inicijative Garnier preduzima u borbi protiv zagađenja plastikom širom sveta? 

Garnier je posvećen inovativnoj politici optimizacije ambalaže kako bi se podstakla cirkularna ekonomija. Izlazimo i van okvira sopstvenih proizvoda kako bismo se borili protiv zagađenja plastikom, obuhvatajući prikupljanje plastičnog otpada. Naš program Nadzora nad plastikom (Plastic Stewardship) sadrži četiri ključna područja koja su u žiži interesovanja i u potpunosti je naučno zasnovan. 
1. Kad god je to moguće smanjujemo plastičnu ambalažu: 
– Sprovodimo inovacije kako bismo razvili ambalažu bez plastike 
– Posvećeni smo smanjenju svojih plastičnih ambalaža 
2. Postepeno izbacujemo iz upotrebe plastiku koja bi se po prvi put koristila
– U 2021. godini, 31% naše godišnje potrošnje plastike se zasnivalo na korišćenju reciklirane plastike 
3. Izrađujemo i podržavamo kružne modele kako bismo zaokružili petlju u pogledu plastike 
– Posvećeni smo tome da do 2025. godine 100% koristimo ambalaže koje mogu da se recikliraju, ponovo pune ili kompostiraju 
– Posvećeni smo tome da potrošačima pomognemo da delotvorno recikliraju ambalažu. Procenjujemo i razumemo kako nastaje plastični otpad na našim lokalnim tržištima 
4. Aktivno se borimo protiv plastičnog otpada 
– Zajedno sa organizacijama Ocean Conservancy i Plastics For Change podržavamo proces prikupljanja plastike iz životne sredine

Izveštaj o napretku u pogledu održivosti za 2023. godinu

Da biste saznali više o našem delovanju, javno smo objavili svoj četrvrti Izveštaj o održivosti u kome donosimo trasparentne informacije o svojoj poslovnoj praksi.